Referater


Referat af bestyrelsesmødet den 28/4 2024

Link til referatet


Referat af generalforsamlingen den 26/4 2024

Link til referatet


Referat af bestyrelsesmødet den 17/3 2024

Link til referatet


Referat af bestyrelsesmødet den 11/2 2024

Link til referatet


Referat af bestyrelsesmødet den 7/1 2024

Link til referatet


Referat af bestyrelsesmøde den 3/12 2023

Link til referatet


Referat af bestyrelsesmøde den 5/11 2023

Link til referatet


Referat af medlemsmødet den27/10  2023

Link til referatet


Referat a bestyrelsesmøde den 6/10 2023

Link til referatet


Referat af bestyrelsesmøde den 22/9 2023

Link til referatet


Referat af extraordinær generalforsamling den 15/9 2023

Link til referatet


Referat af extraordinært bestyrelsesmøde den 24/8 2023

Link til referatet


Referat af bestyrelsesmødet den 13/8 2023

Link til referatet


Referat af bestyrelsesmødet 18/6 2023

Link  til referatet


Referat af bestyrelsesmødet 23/4 2023


Link til referatet.


Referat fra Generalforsamlingen 14 April 2023


Link til referatet.


Referat af bestyrelsesmødet 10/04 2023


 1. Afbud Eli
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde, godkendt.
 3. Økonomi: Økonomien ser sund ud.
 4. Fremtidige aktiviteter
 •  Sølvturneringen der er pt 18 tilmeldte par.
 • Der skal betales 18 kr. til DBF pr spiller, og ca. 8 kr. til Realbridge.
 • 70 % af tilskuddet går til præmier.
 • Vi håber at kunne afvikle 3 rækker og spille de ”samme” kort
 • Niels kontakter DBF angående data, filer osv.
 • Der afholdes generalforsamling fredag den 14/4 kl. 18.30
 • Peter undersøger teknikken for skriftlig afstemning.
 • Invitationsturnering. Planlægning efter generalforsamling.
  Sommerbridge der afholdes møde for ”turneringsafviklere”, der meldes ud derefter.
 • Der er ikke undervisning fra maj til september. 

    5. Siden sidst:

  • Der er fortsat stor deltagelse til de fleste turneringer.
  • Det ser ud til af DBF har fixet resultatopgørelsen for monradturneringer så handicap regulering sker efter hvem man har mødt og ikke det samlede turnerings gennemsnit.

 

     6. Turneringer:

 • Sølvturneringen er stort set på plads. Diskussion omkring TL og brug af extern turneringsleder. Vi mener klubben kan klare det med de nuværende deltagere.
 • Claus og Niels vil arbejder på at opsætte turneringen mht rækker efter handicap evt ved brug af BC3

 

   7 Eventuelt. intet


Referat af bestyrelsesmøde 05/03 2023

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde, godkendt.
 2. Siden sidst: Der er fortsat stor deltagelse til de fleste turneringer.
  Der er endelig lykkedes at gennemføre en holdturnering, den gik godt.
  Der var lidt omkring spillere, der mister internetforbindelse etc. Hvis det sker i starten af turneringen, nulstilles parrets resultater, sker det i slutningen får modstanderne 60 %.
  Vi skal have kigget på om vi skal spille howell, eller monrad når antallet af par er over 10, så vi får et fair resultat Beslutning Spilleudvalget arbejder videre på en fair løsning
  Niels oplyste at der siden 1 januar 2023 har været mere en 13000 opslag på vores hjemmeside. Det tal inkluderer gengangere, det unikke antal er omkring 3000, og der er ca. 200 opslag dagligt.
 3. Økonomi: Økonomien ser sund ud.
 4. Fremtidige aktiviteter
  Sølvturneringen der er pt 11 tilmeldte par. Der skal betales 18 kr. til DBF pr spiller, og ca. 8 kr. til Realbridge. 70 % af tilskuddet går til præmier.
  Der afholdes generalforsamling fredag den 14/4 kl. 1830
  Vi afholder en invitationsturnering dvs. Klubbens medlemmer spiller med en der ikke har spillet på cyberbridge/nettet før, den videre planlægges klares af spilleudvalget.
  Sommerbridge der afholdes møde for ”turneringsafviklere”, der meldes ud derefter.
  Bridgefestival : Niels laver opslag til hjemmesiden angående interesse for fælles sommerhus, vinoble osv.
 5. Turneringer: Sølvturneringen er stort set på plads Ole og Niels er tovholdere på den.
 6. Eventual: ntet
 7. Næste møde mandag 10/4 kl 13Bestyrelsesmøde den 11 december 2022

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde, godkendt
 2. Økonomi: Vi afventer stadig den sidste faktura for 2022 fra DBF.
  Kontingent/betaling fra 1. januar betaler medlemmer igen 10 kr. For at spille åbne huse, klubaftener vil fortsat være gratis.

  Præmier i månedsræset fra januar indtil generalforsamling.

 3. Turneringer:
  I julen vil vi afholde så mange turneringer som muligt. Turneingsudvalget fremlagde en plan som blev godkendt.

  Vi vil afholde sølvturnering 29/4 kl. 10.30 – 17:00.   Eli, Claus og Ole er udvalget for denne turnering. Peter kontakter DBF angående turneringsleder, annoncering mv.
 4. Evt.
  Vi har fået en henvendelse fra en norsk spiller, der har afholdt turneringer på BBO og gerne vil prøve at spille hos os,. Dette kan måske give nogle flere  medlemmer.  Vi vil gerne undersøge muligheden for at norske spillere kan være med hos os, der er flere udeståender, betaling og hcp regulering. Bestyrelsen arbejder videre med dette.

  Vi undersøger muligheder for at reklamere ved DBF (bridgefestival)

  Eli skriver en mail til Niels, der videresendes til de medlemmer der kun har spillet ganske lidt eller slet ikke.

 


Bestyrelsesmøde deb 7 december 2022


 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde, godkendt.
 2. Siden sidst: Der har været stor tilfredshed med medlemmerne har kunnet spillet gratis den sidste måned.Der har været nogle få aflysninger af undervisnings sessionerne  grundet sygdom og fysiske turneringer.

  Eli oplyste at det er muligt at købe gavekort online, så vi meget lettere kan sende præmier til vindere, så nu er vi klar til at sende præmier.

 3. Økonomi: Økonomien ser fornuftig ud.
 4. Turneringer: Hvis vi skal have præmier i vores turneringer, skal vi kigge på forskellige måder, så det ikke nødvendigvis er de samme der vinder.

  Vi prøver at indføre præmier på følgende måde.
  Fra 1 januar vil der være 3 præmier til de 3 bedste i A og B rækken i månedsræset. A række er mindre end HCP 28 og B er plus 28

 
Bestyrelsesmøde den 26 october 2022


 1. Godkendelse af referat. godkendt
 2. Siden sidst
  Stadig fin deltagelse i åbne turneringer.  Klubaften går godt , men stadig ikke nok deltagere til at spille i to rækker.
  Undervisning går fint. Ole og Niels bruger meget tid, men det er OK.

  Deltagelsen lørdag eftermiddag er svigende, så den aflyses fra november. Det give ekstra plads til afvikling holdkampe i vores holdturnering.
  Vi er blevet til 8 hold og starter uge 44.  Planen er en runde per uge. Hvert hold har fået udnævnt en kaptajn baseret på E-mail adressen angivet for de deltagende par.  Holdene kan naturligvis vælge en anden kaptajn  i stedet for den foreslåede.

  Vi har haft en ankesag behandlet i distriktet. Undervejs opdagede vi at DBF ikke kan genberegne handicap og mesterpoint,  når Realbridge resultatet er blevet registreret i BC3.  Vi fik fortalt at i stedet kan vi selv genberegne turneringsresultatet m.h.t HAC og bronzepoint og så meddele DBF ændringer i de deltagendes HAC og mesterpoint.
  Denne procedure kræver kendskab til BC3s beregning formler og er samtidig tidskrævende for os. Vi for tiden ikke resurser til dette.

  Det blev besluttet at lave en praktisk løsning i stedet: En turneringsleder dom kan ankes indtil 15 minutter efter turneringsafslutning. Hvis man vil anke meddeles det til TL,  som herefter IKKE lukker turneringen før klubbens ankekomite har behandlet sagen. Turneringen vil således ikke blive registreret hos DBF før en afgørelse træffes af ankekomiteen – det medfører at HAC og mesterpoint beregning bliver forsinket tilsvarende. Anke proceduren er beskrevet på vores hjemmeside under ”Klubregler”.

  Nye TL velkomne.  Eli er nu uddannet Realbridge turneringsafvikling  og deltager i vores TL team.

  Peter Basse er nu officielt blevet anerkendt turneringsleder hos DBF.  Peter har selv betalt udgiften hertil.  Det blev besluttet at klubben dækker Peters udgifter.

  Sølvturnering planlagt den 28 april. Claus søger om tilladelse hos distriktet.

 

 

 1. Økonomi

  Claus havde en rigtig glædelig overraskelse. Økonomien er god med et pænt overskud.
  Det blev besluttet at klubbens medlemmer nu spiller gratis resten af året.

  Præmier i holdturneringen. Gavekort til vinforretning. (800 kr. 600 kr.  og 400 kr. til hold nummer 1, 2 og 3) Eli finder leverandør og håndterer det praktiske.

 

Næste møde: Onssdag 7 december  kl 18

 

 

 


Bestyrelsesmøde den 24 september 2022


  Bestyrelsesmøde 24 sep. 2022

   

  1. Godkendelse af referat. godkendt
  2. Siden sidst
   Kommet i gang med undervisning, Ole og Niels bruger meget tid, men det kører nu fint og folk udtrykker er tilfredshed.
   Sølv turnering september aflyst, prøver i maj guld eller sølv. Hvad kræver det? Claus kontakter distriktet
   Tak for samarbejdet med DKBBO, men kan desværre ikke stille en TD til rådighed onsdag aften.

   TDer til RealBridge.

          Mandag Ole      

         Onsdag Ole

         Torsdag Niels

         Fredag Peter

         Lørdag eftermiddag Niels    

         Lørdag aften Niels, Eli  efter introduktion    

         Claus kan hjælpe i nødstilfælde onsdag og lørdage

   

  Mulige hjælpere. Flere har sagt de kan træde til. Ole tager snarest kontakt til disse.

   

  Fredag 1 eller 2 rækker?

  Beslutning: to rækker hvis der er 5 i borde i hver. Ellers spille A&B i samlet og præmier tildeles bedste  A og B række.

  Præmier: Fredag: 2 fribilletter til RealBridge turneringer

   


  Cyberbridge stiller hold i DBFs brede pokalen. Glade for T-shirts doneret af klubben til holdet og vil også bruge i div. turneringen

   

  Ikke medlemmer deltager i fredags turnering?

  • Fredag er kun for klubbens medlemmer. Ikke medlemmer kan afprøve de øvrige turneringer mandag, onsdag, torsdag og lørdag.
  • Substitutter ok, hvis man normalt spiller med en fast makker og denne er forhindret.

   

  Appel komiteen: Birte Kjeldsen, Peter Basse, Preben Thaarup, stedfortræder Claus hvis der er inhabilitets problemer.  Niels opretter gruppe mail adresse med link på hjemmesiden.

   

   

  1. Økonomi
  • 1 udmelding, 1 mangler at betale, i alt 68 nu. 
  • Kommende udgifter
   10.000kr RealBridge 5 måneder
   20.000 til DBF

   Overordnet set det fint ud med et lille overskud.

   

  Næste møde: Onssdag 26 october kl 18

   

   

   

  Bestyrelsesmøde den 27 august 2022


  1.  Godkendelse af referat, godkendt.

  2. Siden sidst Vi har stor tilslutning til vore åbne huse især torsdag og fredag aften er der mange deltagere. Lørdag og søndag eftermiddag er der nogle færre. Claus orienterede om 3 juniorer der har meldt sig ud, da DBF åbenbart laver noget for disse, der dd. 42 medlemmer. Vi har fået et cvrnr. Hvis vi går over til forenings mobilepay koster det 75 øre. pr transaktion, mod det nuværende 15kr. pr 1000 kr.

   Det blev besluttet at åbne huse pr 1/9 koster 20 kr. for ikke medlemmer og 10 kr. for medlemmer; vi evaluerer løbende på dette samt på andre betalingsmetoder. Vi vil gerne være en klub der laver forskellige aktiviteter for klubbens medlemmer.

   Der tages en snak med danskere og  venner om det fortsatte samarbejde på BBO, da det ikke kører optimalt.

  3. Næste møde 24/9 kl. 13-13.45


  1.  

   
  Bestyrelsesmøde den 31 juli 2022


  Afbud Eli Skop

   1. Godkendelse af referat: Godkendt.
   2. Siden sidst:

    Der har været bridgefestival siden sidst, det var rigtig sjovt at møde mange af dem vi spiller med på realbridge. Der er delt 300 flyers ud om vores klub, der var fin interesse for klubben. Nogle af ungdomspillerne fra u 14- u 16 holdene vil muligvis begynde at spille hos os. Alt i alt meget positivt.

    Niels og Ole har arbejdet videre med onlineundervisning, og er klar til sæsonstarten med materialer mm.


    Vi har haft lidt udfordringer med BBO (danskere og venner), Ole og Niels arbejder videre med at finde nogle, der kan hjælpe med at sætte op og afvikle turneringer der. Niels og Ole tager en snak danskere og venner om hvornår der skal afvikles turneringer i samarbejde med dem.


    Når der spilles turneringer på Realbridge er det vigtig, at TL spørger om deltagerne har husket at indtaste navn og DBF nr evt. lige venter 1 minut med at starte turneringen, så vi undgår at skulle kontakte forbundet unødigt med hcp ændringer.

   3. Økonomi:  Juniorer betaler ½ kontingent. Claus arbejder videre med at får oprettet en foreningskonto hos Danske bank. Medlemmerne skal betale kontingent senest 15/9.

   4. Turneringer: Fredagsturneringer vil fra den 2/9 være for klubbens medlemmer, de øvrige turneringer vi være åbne huse som hidtil. Ole vil gerne have en enkeltmandsturnering på BBO. Ole foreslog at vi afholder en sølvturnering lørdag den 29/10, dette var bestyrelsen enig, kan det ikke lade sig gøre vil stadig afvikle en turnering.


  1. Næste møde Mandag 29/8 kl 19  Bestyrelsesmøde den 4 juli 2022


  Afbud Peter Basse

  1. Godkendelse af referat: Godkendt.
  2. Siden sidst: 
  • Niels og Ole har udarbejdet forslag til undervisning. Der var stor opbakning til oplægget. Derudover tilbydes gennemgang af spil 45 min inden start om fredagen dvs. kl 18.45.Undervisning er kun for medlemmer.   
  • Niels har arbejdet med hjemmesiden og demonstrerede ”legepladsen” Herunder hvordan man kan generere ”hænder”. Meget fint arbejde.
  • Folder: Vi gennemgik folderen som blev godkendt med enkelte kommentarer.   Niels retter til. Eli printer i 100 eksemplarer.
  • T-shirts skulle være klar i morgen
  • Etiske regler. Ole har udarbejdet et udkast og Niels har tilrettet og lægger dem på hjemmesiden. 

  Næste møde  31/7 13.00. 


  Bestyrelsesmøde den 26 juni, 2022


  Afbud: Peter Basse

  1. Godkendelse af referat: Godkendt.
  2. siden sidst: 
  3. God aktivitet generelt – dog ikke lørdag eftermiddag som derfor droppes  fra og med 9. juli. Indtil videre. 
  4. Ole meddeler at han er utilfreds med at forbundet arrangerer turneringer og dermed konkurrerer med klubberne. Der skal en dialog i gang med forbundet desangående. Vi afventer hovedbestyrelsesmøde hvor emner er på dagsordenen.
  5. Ole har udsendt oplæg til klubregler. Niels retter til og sætter på hjemmesiden. 
  6. Ole har skrevet til Sakskøbing og Roskilde om at mødes på Svendborg og drøfte samarbejde.
  7. Økonomi. Der er pt. 15.000 kr på kontoen. Claus meddeler at der et en grænse på 30.000 kr per. Box. per år. Claus kan oprette en ny Box men maks 2 stk. i alt. Så vi har et problem, som vi skal have løst. Folk betaler generelt fint, men der er enkelte som glemmer det indimellem.
  8. Turneringsplanlægning: Der er overvejende stemning for åbne huse.  Torsdag og fredag er foretrukne spilledage. Vi drøftede forskellige modeller og blev enig om flg
   • Kontingent er fortsat 300/600 kr
   • For kontingentet få man lov til  at spille gratis fredag i dropin turneringer i sæsonen (1. sep. – 30/4
   • Torsdag aften arrangeres turneringer ad hoc (nogle over flere aftener) med betaling for alle.
   • Vi fortsætter med dropin turneringer Lørdag aften og søndag eftermiddag
   •  Der vil også blive arrangeret undervisning for klubbens medlemmer. Vi skal teste om realbridge duer som platform. Niels og Ole præsenterer et oplæg på næste møde. 
  1. Claus kigger på vores facebook side og får den op af køre.  Niels laver oplæg til et skriv som kan tages med til Svendborg, lægges på hjemmeside, Facebook, sendes ud på mail m.m

  Næste møde  tirsdag den 5/7 19.00.                                

  Bestyrelsesmøde den 12 juni, 2022


  Afbud: Peter Basse. 

  1. Godkendelse af referat. Godkendt.  Opfølgning på aktioner:
   1. Referat fra GF v. Peter: Ikke udarbejdet
   2. Overslag over økonom:  Claus præsenterede et kort overblik og redegjorde for at økonomien hænger fint sammen.
   3. Oprettelse af bankkonto:  Intet nyt   Vi afventer/arbejder videre. Haster ikke.
   4. Afregning med Hundested: Er effektueret. 382 kr.  Betalt. 
   5. Turneringsplan for næste sæson: tages op på særskilt punkt på dagsorden.
   6. Opdatering af hjemmeside: Niels har opdateret og arbejder videre.  Politikafsnit diskuteres på møde.
   7. Præmier fra påsketurnering: Alle har fået sine præmier. 
  2. Siden sidst. Det er gået godt og med god aktivitet siden sidst.  Der har været debat om undervisning. Ole har deltaget i privat regi. Vi overvejer om vi skal tilbyde undervisning på længere sigt.
  3. Økonomi: intet nyt. Vi har ca 13.000 kr på kontoen men forventer også nogle større regninger fra Realbridge/DBF, men der skulle være tilstrækkelige midler til at betale regningerne
  4. Turneringsplanlægning: Turneringsplan og folder skal ligge klar i uge 28 så vi kan reklamere for det på Svendborg.. Ole har købt T-shirts 10 stk. for at reklamere på Svendborg.  Niels sender en Doodle ud til medlemmerne mht. hvilken dag der passer bedste som fast spille aften. Der spørges endvidere også til om man foretrækker at binde sig til en hel sæson eller binde sig månedsvis per turnering.  Endelig spørges der også til om man foretrækker åbne huse alene eller om der også ønskes en fast klubaften. 
  5. Kommunikation:  Intet nyt. Vi skal have undersøgt hvor man som ejer klubbens Facebook side. Den er tilsyneladende død.
  6. Medlemsrekruttering: der er per 12/6-2022 30 medlemmer.  
  7. Næste møde:  26/6 kl 13.00


  Bestyrelsesmøde den 20 maj 2022

  1. Godkendelse af referat Godkendt
  2. Siden sidst: Ole har holdt møde med Danske venner der afholder bridgeturneringer på BBO, vi vil gerne samarbejde med dem. Ole nævnte at vi er inviteret til at deltage i et møde i Fredericia i november, hvor vi kan vi fortælle om bridge på nettet. Claus sender præmierne fra påsketurneringen til præmietagerne.

   Peter laver referat fra generalforsamlingen og sender rundt, hvorefter det bliver sendt til referenten til godkendelse og offentliggørelse.


  1. Økonomi Claus fortæller at økonomien ser fornuftig ud, der er lidt overskud. Når turneringsudvalget kommer med indstillingen til næste sæson, tager vi en beslutning om hvordan kontingent skal fordeles mm. Claus laver et overslag over økonomien til næste møde. Vi skal have lavet en bankkonto. Claus afregner med Hundested for samarbejdet i foråret.


  1. Turneringsplanlægning. Vi afholder også turnering lørdag aften, som Ole står for. Der blev nedsat et turneringsudvalg bestående af Ole, Niels og Claus. Der arbejder med at lave turneringsplan og ideér til næste sæson.


  1. Ole har lagt flere opslag op på nettet omkring vores aktiviteter på nettet. Niels sørger for vores del af dbf´s hjemmeside fremover.


  1. Medlemsrekruttering der pr 20/5 27 medlemmer.


  1. Næste møde 12/6 kl. 13


  Bestyrelsesmøde den 6 maj 2022


  1. Siden sidst
   Vi havde generalforsamling den 30/4, hvor vi fik valgt en ny bestyrelse bestående af Ole, Eli, Niels, Claus og Peter.
   Det er besluttet at holde åbne huse hen over sommeren torsdag aften, fredag aften, lørdag og søndag efter middag, det koster 10 kr. for alle at deltage.

   Eli orienterede om, at da han spillede turnering i Sakskøbing, havde en snak med formanden derfra om muligheder for fremtidigt samarbejde.

   Det blev besluttet at nedsætte følgende udvalg : turneringsudvalg, økonomiudvalg og ”hjemmeside/pr” udvalg.


  1. Økonomi
   Claus og Peter tager holder et møde og får afregnet med Hundested for de 4 aftener vi lavede turneringer i fællesskab.
  2. Turneringsplanlægning
   Det er besluttet at holde åbne huse hen over sommeren Torsdag aften, fredag aften, lørdag og søndag efter middag, det koster 10 kr. for alle at deltage. Turneringerne ledes torsdag af Ole, fredag af Peter, lørdag Niels søndag Ole, Peter og niels
  3. Kommunikation/Pr: Ole har kontaktet Peter fra Trekantens bridgeklub angående hjælp til at få vores hjemmeside cyberbridge.dk i luften, han vil godt give en kigge på det.


  1. Medlemsrekruttering Der er pr 06/05 27 medlemmer.
  2. Evt.