Klubregler for

Cyberbridge klubben

 

Formål.

 

Formålet med dette reglement er:
- at sikre god tone og orden mellem spillerne under afvikling af turneringer i klubben,
- at hjælpe spillerne til at forstå de turneringsansvarliges dispositioner,
- at hjælpe turneringslederne med at disponere rigtigt ved afvikling af turneringer

 

Generelle regler

 

  • Alle der spiller bridge kan deltage.
  • Alle kan deltage lige meget hvad man har i handicap
  • Alle har et ansvar for vi får et hyggeligt spil, man holder en pæn tone over for sin makker og især modspillerene
  • Diskuterer ikke et foregående spil, hvis det næste spil er i gang
  • Kommenter ikke hvordan modspillerne melder og spiller med mindre direkte adspurgt
  • Når man er blind makker sidder man stille og roligt på sin plads og giver ikke tilkendegivelser med tale eller kropssprog. Det anbefales at man slukker sin microfon efter at have sagt “værsgo makker, held og lykke”.
  • Hvis en spiller beder om fortryd umiddelbart efter afgivelsen en melding eller et spillet kort bør det som hovedregel accepteres. I tvivlstilfælde tilkaldes turneringslederen, som vurderer om der er tale om et reelt misklik.


Systemkort

Da vi spiller på internettet, er det ikke muligt at vise sit systemkort i vores turneringer. Par der spille et system, der er væsentlig forskelligt fra Nordisk standard, Bridgevejen, eller SAYC,  bør annoncere det ved begyndelsen af hver runde og være omhyggelige med alerts.


Anke af turneringslederens afgørelse

Turneringslederens afgørelser kan ankes til klubbens ankenæwn indtil 15 minuter efter turneringens afslutning. Proceduren er først at kontakte turneringslederen og meddele man vil anke dennes afgørelse, og herefter sende sin begrundelse samt turnerings ID og spil nummer til appelkomite@cyberbridge.dk


Klubbens appel komite vil herefter behandle din anke og dens afgørelse er endeligt.Bridge Etik

Vi forventer at alle der deltager i vores turneringer overholder de overordnede regler for bridge etik. Bemærk, at reglerne for unødvendig tøven er meget svære at at fortolke i online bridge, men ved gentagne forseelser kan turneringslederen gribe ind.