Ofte Stillede Spørgsmål

På denne side forsøger vi at besvare de hyppigst forekomne spørgsmål til bestyrelsen.

Hvordan fungerer handicap reguleringen i Realbridge turneringer?

Svar: Handicap beregning og tildeling af bronzepoin foretages af DBF, som dagligt modtager en fil fra Realbridge firmaet med samtlige turneringer afholdt i Danmark og derefter registrerer resultaterne i bridge centralen.


Hvorfor er er der en dags forsinkelse på beregningen af handicap resultaterne?

Svar: Filen med resultaterne afsendse fra Realbridge med en dags forsinkelse.


Hvorfor bliver nogle turneringer ikke lukket umidelbart after afslutningen, og hvad har det af konsekvenser.

Svar: I nogle tilfælde kan det være fordi der er indgivet en anke over en turneringsleders kendelse. Turneringen vil i såfald være åben indtil ankenævnet har behandlet sagen. (se klubregler). I andre tilfølde kan det være fordi vi forsøger at få afklaret identiteten af ukendte spillere.  Vi kan holde turneringen åben i ca. 24 timer indtil Realbridge sender resultatet til DBF.


Hvilken role har klubben i handicap beregningerne?

Svar:  Når vi har lukket en turnering er den videre behandling uden for vores kontrol. Før vi lukker turneringen er der mulighed for at foretage resultat justering baseret på TL afgørelser. Vi kan også rette forkert indtastede spiller navne og DBF numre indtil turneringen er lukket.


Hvad skal jeg gøre hvis jeg har tastet et forket medlemsnummer ind da jeg loggede på turneringen?

Svar: Tilkald TL  og forklar situationen.


Hvad sker der hvis jeg undlader medlemsnummet eller skriver 0 i feltet?

Svar:  Spillere uden medlemsnummer vil blive registreret om "ukendt" og få tilkendt et handicap lig med gennemsnittet af af deltagernes handicap. Der skal være 80% kendte spillere i en turnering, før turneringen kan handicap beregnes af DBF. Vores turneringsledere vil for så vidt muligt forsøge at afklare ukendte spilleres identitet for at sikre en fair handicap regulering.


Hvordan beregnes handicap resultatet i Monrad turneringer?

Svar:  Monrad turneringer beregnes handicap ud fra de spillere man har mødt i turneringen.


Hvad får jeg ud af et medlemskab?

 Svar: Klubben er en forening der drives af og for medlemmer. 

 

I sæsonnen 22/23 har klubben har en fastspilledag og tilbyder undervisning til klubbens medlemmer.

Som medlem har du mulighed for at spille gratis om fredagen i sæsonen, som er vores klubaften, dvs denne aften er kun for medlemmer, vi vil spille mellem 35-38 fredage i sæsonen, derudover vil også lave arrangementer for klubbens medlemmer fra tid til anden.

 

Hvad går klubbens kontingent til?

Svar: Kontingentet dækker udgifterne til DBF medlemskab og dækker udgifterne til afholdelse af en klubaften gennem sæsonen. Øvrige arrangementer finansieres ved deltager betaling, som dækker udgifterne til Realbridge og DBFs bordafgift. Derudover dækker kontingentet omkostningerne ved undervisning, hjemmesiden og tilmeldingssystemet (mbridge). 

 

 

Jeg kan ikke spille på klubbens faste spilledag, men vil gerne deltage i åbne arrangementer, f.eks. åbent hus turneringer. Er der nogen fordel ved at være medlem?

Svar: Prisen for deltagelse i åbne arrangementer er fra 1 september 10 kr for klubbens medlemmer og 20 kr for udenforstående.  Prisen for medlemmer er kost prisen for turneringen, og dækker udgifterne til Realbridge og DBF. Gæster betaler lidt mere for hermed at bidrage til klubbens øvrige udgifter.


Bestyrelsen forbeholder sig retten til at ændre dette afhængigt af klubbens økonomi og medlemmers ønske. Vi noterer dog at uden medlemmer ingen klub.

 

Får bestyrelsen og turneringslederne betaling for deres arbejde?

Svar: Nej, alle udfører frivilligt arbejde uden betaling eller andre goder.


Er der mødepligt til klubbens faste ugentlige turnering med krav om substitut?

Svar:  Nej. Den faste turnering er en drop-in turnering  for klubbens medlemmer.